Områdesansvariga

För att arbetet ska gå att genomföra kommer vi dela upp oss i olika områden, där varje område får en eller flera områdesansvariga. Dessa personer kommer agera som styrelsens förlängda arm ut mot slutanvändare. Några av uppgifterna som förväntas genomföras av områdesansvariga är följande:

  • Rekrytera medlemmar
  • Skriva markavtal
  • Förmedla eventuella frågor till och från styrelsen