Styrelsen

Ordförande:
Mikael Nilsson
mikael.nilsson@böff.se

Kassör:
Morgan Pettersson
morgan.pettersson@böff.se

Sekreterare:
Beatrice Pettersson
beatrice.pettersson@böff.se

Ledamot (Webbansvarig):
Mikael Gidmark
mikael.gidmark@böff.se

Ledamot:
Gunnar Fransson
gunnar.fransson@böff.se

Suppleant:
Helena Alexandersson
helena.alexandersson@böff.se

Suppleant:
Johan Selvén
johan.selven@böff.se