Senaste nytt

Status 16 april 2019

Just nu så gräver vi den sista tomten utmed Edsvägen. Detta räknar vi med att vara klar med innan Påskhelgen.

Det som återstår i det området är installationer och några enstaka blåsningar av kundfiber.

I Hedetorpet går det sakta men säkert framåt. Vi har ca 400 m schakt kvar. Vi räknar med att detta tar ytterligare en månad på grund av den svåra terrängen.

I dagsläget har ca 70% fått sin fiber installerad i Föreningen

 


Mikael Gidmark |


Status 19 mars 2019

Direkt från TEAB: Nu är det inte långt kvar förrän all schakt utmed Edsvägen är färdiggrävd.
Vi räknar med att det är klar i början av april. Tyvärr har vi blivit ytterligare lite försenade pga. att vi fick ändra grävsträcka och det innebar att vi var tvungna att spränga bort berg.
I Hedetorpet går det väldigt sakta framåt även där måste vi spränga långa sträckor för att få ner alla kablar och slangar på rätt djup.
Tyvärr kan vi inte säga när vi kommer att vara färdiga med den sträckan.
Så fort det blir en sträcka färdigt är vi på plats och blåser i fiberkabel och när det är färdigt skarvar vi i skåpen därefter meddelar vi installatören att det går att installera.
I dagsläget har ca 57% fått sin fiber installerad i Föreningen.
 


Mikael Gidmark |


Status 5 februari 2019

Vi har nu varit tvungna att avbryta i stort sett all grävning pga. tjälen.

I dagsläget har vi ett maskinlag i gång och de gräver utmed Edsvägen i åkermark som ligger i träda eftersom inte tjälen har krupit så långt ner där.

Tryckningar under Edsvägen går bra att göra nu och vi räknar med att alla tryckningar kommer att vara gjorda under v. 6.

Den sista tryckningen under järnvägen kommer vi försöka att genomföra under v. 7 då vi har fått tider av Trafikverket

Fiberinstallatörerna arbetar däremot för fullt.

Alla som bor utmed Garnviksvägen/Hasselbacken har antingen fått sin fiber installerad eller blivit kontaktade av vår installatör Patrik.

Just nu så installerar han kunder runt badplatsen och jobbar sig mot noden i Svenäcker.

Området runt Brätte ridskola är i stort sett färdigt.

Skälsbo/Ängens Gård är också färdigt där är det endast en kund som inte fått installation och det beror på att vi inte kommer fram till fastigheten med bilarna.


Mikael Gidmark |


Status 22 januari 2019

Direkt från TEAB:

Nu håller vi tummarna för att det inte blir kallare ute. Vi har varit tvungna att flytta maskiner för att vi inte kan gräva i grusvägarna utan vi får hålla oss i åkermark istället. Vi får gå tillbaka och gäva grusvägarna när det blir varmare igen.

Området runt Brätte Ridklubb är nu färdigt och installation håller på för fullt. Samma gäller området runt Skälsbo/Ängens Gård där återstår endast ett par installationer.

Området närmast Träffen och Miomöbler är färdig grävt och nu fortsätter vi på andra sidan av järnvägen.

Vi har stött på berg där vi ska trycka under järnvägen vid kyrkogården som tillhör Naglums kyrka men vi kommer att fortsätta under v. 7 nattetid.

Sträckan som är kvar i Hedetorpet är en riktig utmaning med massor av berg.                              

Som det ser ut nu om inte tjälen blir värre så är vår preliminära tidsplan att vi ska vara färdiga med all schaktning under mars månad.


Mikael Gidmark |


Status 5 december 2018

Sträckan från noden i Svenäcker och ända fram till Garnviken är nu helt färdig och kundinstallationer pågår för fullt.
Även den stora matningen från Noden i Svenäcker till Gräsviken är färdig, kundinstallationer kommer att påbörjas så fort det finns möjlighet till detta.
I Gräsviken är det ett gäng som gräver för fullt det har kommit förbi Gräsviken Bockön.
I Garnviken är det nu endast ett hundratal meter kvar av själva grävarbetet, därefter kvarstår det en hel del arbete med att plocka bort stenar och annat överblivet material.
Sträckorna ut till Smedstaken och Bäckebol är båda grävda, blåsta och skarvade i skåpen.
Vägen ut till Södra Hedetorpet är färdiggrävd.
Området runt Ängens Gård och Skälsbo är färdiggrävt och blåsning av fiber pågår för fullt.
Maskinerna som grävt runt Brätte Ridskola är nu utmed cykelvägen på väg mot Båberg.    
Gänget som gräver inne på tomterna jobbar på för fullt och så fort vi får klartecken kommer vi försöka att blåsa in fibern och därefter meddela installatören att fastigheten är klar för installation.

Tryckningarna under järnvägen vid Båbergs rondellen kommer att ske nattetid enligt Trafikverkets önskemål.
Detta kommer att göras natten mellan onsdag 9/1 - torsdag 10/1 och natten mellan torsdag 10/1 – fredag 11/1.

 


Mikael Gidmark |


Status 21 november 2018

Från noden i Svenäcker och ända fram till Garnviken är det färdigt med matningen av fiber, det som återstår är ett par dagars skarvning i skåpet som står vid Friluftsfrämjandet. När det är klart kan vi börja att installera kunder utmed Garnviksvägen. Även den stora matningen från Noden i Svenäcker till Gräsviken är färdig och skarvning i skåp pågår. Upp till Skogsäter är det inom kort färdig grävt och då kommer vi så fort det finns möjlighet att blåsa i fiber. Maskinerna som har grävt utmed Garnviksvägen är nu inne i Hasselbacken och har ca 700 m kvar att gräva. Här har vi kunnat blåsa fiber allt eftersom grävarna har blivit klara och även skarvat skåpen så fort det funnits möjlighet. Sträckorna ut till Smedstaken och Bäckebol är båda grävda och blåsta och det som återstår är skarvning av skåp. Gänget som håller på i Gräsviken har kommit förbi Kyrkans Gård och även där har vi blåst i fiber så långt det är möjligt. Vägen ut till Södra Hedetorpet är inom kort färdiggrävd. Sträckan in mot Rörmaden är också färdig inom kort. Området runt Ängens Gård och Skälsbo är i stort sett färdigt det som ännu inte är klart är grävning inne på villa tomterna. Så fort detta är klart kommer vi att blåsa i fiber samt starta med installationer. Vi har kommit i gång med grävning vid Brätte Ridskola. Gänget som gräver inne på tomterna jobbar på för fullt och så fort vi får klartecken kommer vi försöka att blåsa in fibern och därefter meddela installatören att fastigheten är klar för installation. Vi har grävt ca 70% av hela området.


Mikael Gidmark |


Status 24 oktober 2018

Bäckebolssträckan, Svenäcker mot Friluftsfrämandet och vägen ut till Smedstaken är färdig. Gänget i Garnviken är nu inne i Hasselbacken. Ett gäng har börjat i Gräsviken och kommit fram till Kyrkans gård. Skälsbo har de börjat. De har börjat blåsa och hinner med bra. Just nu är tidsplanen dessvärre svår att hålla pga kylan i början av året samt den extrema torkan i somras, dessutom har det varit besök av tjuvar som kostat både tid och pengar.


Mikael Gidmark |


Status 10 oktober 2018

Status direkt från TEAB är som följer: Bäckebolssträckan är färdiggrävd. Gänget i Garnviken har grävt mer än 2/3 delar och är på väg mot Hasselbacken. Sträckan mellan Svenäcker och Friluftsfrämjandet är snart färdig. Grävningen mot Smedstaken har ca 300m kvar. Gräsviken, Skälsbo och sträckan mellan Garnviken och Friluftsfrämjandet har påbörjats. Vi har börjat blåsa fiber! Tidsplanen ser just nu ut att hålla.


Mikael Gidmark |


Status 26 september 2018

En liten statusuppdatering. Bäckebolssträckan är nu färdiggrävd och börjar inom kort i Gräsviken. I Garnviken är vi ungefär halvägs. Svenäcker mot Friluftsfrämjandet är snart färdiga, och vi har kommit igång runt Skälsbo och Smedstaken. Blåsning av fiber där det är färdigt kommer påbörjas nu i dagarna. Viktigast av allt, tidsplanen ser ut att hålla, givetvis beroende på väder i fortsättningen.


Mikael Gidmark |


Status september 2018

Arbetet fortgår enligt planer, även då grävandet fick upphöra under sommaren när det var som allra torrast! I nuläget ska det vara 14 grävmaskiner igång samtidigt i Öresjö!


Mikael Gidmark |


Status maj 2018

Liten statusuppdatering! Vi saknar idag bara två markavtal och båda är på G. Tidsplanen ser just nu ut att hålla vilket är härliga nyheter! Schakt pågår längst med Liftingen vägen på St Almås, Marker. Det är också ett gäng som gräver vid Svenäcker, detta gänget kommer eller har redan flyttat till Garnviken.


Mikael Gidmark |


Status april 2018

Vi är precis lika nyfikna som ni är kring hur det går för TEAB. Så här lyder senaste rapporten från Tom Nordal:

Ni ville ju ha lite info hur vi ämnar ta oss fram i området. Vi har ju startat grävningen igen längs med Liftingen vägen
Det gänget kommer sedan fortsätta ut mot Gräsviken och göra alla stick utifrån det området. Gäng nummer 2 kommer att starta i Garnviken och köra den sträckan ända ut.

Sen kommer vi nog starta med ett 3dje gäng som kommer starta vid Noden och gå ut mot Garnviken för att binda ihop detta. Det gänget som sedan blir först färdiga med sitt område kommer att ta sträckan söder ut förbi Ängens gård. Nästa gäng som blir färdiga startar norrut ifrån Svenäcker. Och när det 3dje gänget blir klart så kommer dom starta i Båbergs området. Vår plan är att schakten ska vara klar i Höst.

Vi kommer att blåsa i fiber och starta igång kunder vartefter vi går fram med en viss fördröjning. Detta förutsätter att vi får Switcharna från Telia så vi kan starta igång kunder.

Vi räknar med att även om vi haft tjäle med att vi ska hinna till Sista Dec. Om det inte blir Tjäle i Nov-Dec

/Tom Nordal


Mikael Gidmark |


Kallelse till årsmöte

Datum: 15/4 2018
Tid: Kl. 16.00
Plats: Träffen, Båberg

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av 2 personer att justera protokollet

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 11 Medlemsavgiften

§ 12 Val av styrelse

§ 13 Val av revisorer

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 16 Verksamhetsplan för 2018

§ 17 Övriga frågor

 

Det bjuds på kaffe/the och smörgåstårta

Välkomna!

Verksamhetsberättelse finns här och ekonomisk redovisning finns här

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30/3 2018


Mikael Gidmark |


Status december 2017

Hur ligger vi till med vårt fiberarbete?

TEAB har börjat gräva till fastigheter och borrat under vägen vid Borgs korsning. Vid den "gamla" Öresjövägen har skog avverkats för att förbereda för grävningen av stamledningen som är planerat att börja nu efter helgerna, i samband med detta lägger de ner reservmatning till el.

Markavtal
Trollhättan: Vi har fått in 26 och väntar på 12
Vänersborg: Markavtalen skickas ut nu i dagarna så fyll i dessa så fort som möjligt!

Styrelsen önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Nästa år hoppas vi tomten kommer med fiber!


Mikael Gidmark |


Status november 2017

Nu är alla markavtal kring området för stamledningen i Öresjö inne, så TEAB har påbörjat arbetet enligt plan. Nu saknar vi bara några få avtal innan denna fas är helt avklarad.


Mikael Gidmark |


Status september 2017

Status färskt från TEAB: Planen kvarstår, grävning ska påbörjas nu i höst och färdigställande räknas med jul/nyår 2018. Tyvärr har vi inga fler detaljer än så för tillfället men när vi vet mer ska vi givetvis dela med oss! Markavtal är på gång ut till berörda markägare, ju snabbare dessa skrivs på och skickas in destå snabbare kan vi bli klara!

Tack för alla era adressuppdateringar, har tyvärr inte svarat er alla då det blivit ett par mail!

Mvh
Mikael


Mikael Gidmark |


Årsmöte

Nu har vi uppdaterat webben med årsmötesprotokollet.


Mikael Gidmark |


Gott nytt år!

Vi kan med glädje meddela att i nått målen på 60%! Detta innebär att det kommer bli fiber för oss i Båberg och Öresjö!

Gott nytt år!


Mikael Gidmark |


Arbetet fortgår

Just nu arbetar våra områdesansvariga på för fullt och försöker rekrytera medlemmar! Har ni inte blivit kontaktade, maila info@böff.se så ska vi höra av oss till er så snart som möjligt! Kom ihåg, deadline för kampanjen hos TEAB slutar 31/12! Därefter blir det minst dubbelt så dyrt.

En förändring kring inbetalningen har skett. Numera ska detta sättas in på bankgirot 5113-4690.


Mikael Gidmark |


Kallelse till fibermöte 2016-04-12

TID: Tisdag 12/4 2016, kl. 19.00.

PLATS: Träffen, Båberg.

Varmt välkomna till årsmöte och bildande av Båberg & Öresjö Fiberförening. Interim-styrelsen kommer att presentera resultatet av det arbete som gjorts för att ta reda på hur man bäst skall kunna leverera fiber till föreningens blivande medlemmar. Det behövs också tillsättas fler poster, annars kommer det inte att vara möjligt att påbörja arbetet med en fiberförening.

Poster som behöver tillsättas är;

 • 2 revisorer och en revisor-suppleant.
 • 3 personer till valberedningen.
 • 1 områdesansvarig till Gräsviken där det saknas helt
 • 1 områdesansvarig till Skälsbo-Ängen/Bransbo-Boskogen/Åkerström. Där finns 1 områdesansvarig, men det behövs ytterligare en.
 • 1 områdesansvarig till Edsvind/Munkebo. Där finns 1 områdesansvarig, men det behövs ytterligare en.

Dagordning;

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Behandling och presentation av interimsstyrelsens förslag och bildning av förening
 8. Antagande av stadgar
 9. Val av;
  • ordförande för en tid av två år
  • vice ordförande för en tid av ett år
  • sekreterare för en tid av 2 år
  • kassör för en tid av 1 år
  • tre ledamöter, en för en tid av 1 år och två för en tid av 2 år
  • två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 10. Val av valberedning
 11. Medlemsavgift
 12. Inkomna motioner
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutning

Fika kommer att kunna köpas.

Efter fikat kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor om fiber till representanter från TEAB, Trollhättans Energi AB.

Föreningens förslag på stadgar finns här

VÄLKOMNA!

Om ni har några frågor går det bra att kontakta någon av följande personer:
Helena Alexandersson, Tel: 0732-094024, helena.alexandersson@böff.se
Mikael Nilsson, Tel: 0725-367077  mikael.nilsson@böff.se
Det går även bra att maila föreningen på info@böff.se


Mikael Gidmark |


Interim-styrelse skapad

Igår klubbades det igenom att vi bildar en interim-styrelse för att undersöka vilken föreningsform som passar oss bäst. Planen är att bilda en förening baserat på det vi kommer fram till innan årsslutet eller väldigt tidigt nästa år. Vi söker fortfarande områdesansvariga, jag kommer uppdatera Områden löpande och var inte rädda för att höra av er om ni är intresserade eller har några frågor! Intresseanmälningar görs via startsidan, fyll i era uppgifter och klicka Skicka.

Här är presentationen fiberlotsen Bertil Sköldh visade igår för er som missade det, där finns även hans kontaktuppgifter.


Mikael Gidmark |


Kallelse till fibermöte 2015-10-07

- för boende i Öresjö och Båberg med omnejd. Obs! Det har inte någon betydelse om man bor i Vänersborgs kommun eller Trollhättans stad

NÄR: 7/10 2015. Kl 19.00

VAR: Träffen, Båberg.

Den 30 april hölls i Strömslund ett informationsmöte om fiberföreningar på landsbygden. Det riktade sig till dem som bor utanför planbelagt område i västra Trollhättan. Efter det mötet var vi flera familjer som var intresserade av att starta upp en fiberförening i Båberg och Öresjö med omnejd. Anledningen till detta är bl. a. dagens ökade krav på IT-teknologi när det gäller TV, telefoni och service som t ex. trygghetslarm. Fiber är dessutom ett bättre och säkrare alternativ än mobilt bredband, 4G och ADSL mm.

Vi har träffats vid några tillfällen och tittat på möjligheterna att starta upp en förening, fiberlotsen i Trollhättans stad, Bertil Sköldh, har varit oss behjälplig med tips och råd ang. hur vi skall gå till väga. Nu tänker vi träffas igen och på allvar försöka komma igång med arbetet, därför hoppas vi på så stor uppslutning som möjligt.

Arbetsnamnet är än så länge ”Båberg och Öresjö Fiberförening”. Idag har vi ett förslag på en styrelse men det saknas fortfarande ett par namn för att den skall bli komplett. Det behövs också områdesansvariga som kan vara med och driva arbetet. Framförallt saknas det personer ifrån Öresjö med omnejd – och detta är nödvändigt för att Öresjö skall omfattas av föreningens arbete. I annat fall kommer föreningen endast att drivas för Båberg.

Det finns även ett förslag på en hemsida, www.böff.se.  Här kan man bl. a. läsa förslag på föreningens stadgar och om vad det innebär att vara områdesansvarig.

Vid intresse att gå med i föreningen ser vi gärna att man läser igenom den blankett för ansökan om medlemskap som finns utlagd på den provisoriska hemsidan samt tar med sig den ifylld till mötet. Dagordning för mötet kommer också att finnas där.

 

VÄLKOMNA!

Om ni har frågor går det bra att kontakta någon av följande personer;


Helena Alexandersson, Båberg. Tel: 0732-094024 el. emh.alexandersson@hotmail.se

Beatrice Pettersson, Båberg. Tel: 0723-215521 el. bea_pettersson@yahoo.com

Bertil Sköldh, fiberlots Trollhättans stad. Tel: 0520-49 79 40 el.bertil.skoldh@trollhattan.se


Mikael Gidmark |


Dagordning på informationsmöte

Information om fiber

Först informerar vi hur alla ska få fiber och vad som gäller. Sedan blir det en stämma för att komma igång med processen.

Stämma

 1. Öppnande av mötet.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Vad tanken är att interimstyrelsen skall göra.
 6. Presentation samt val av interimsryrelse. 
 7. Vi söker folk till en valberedning, minst 3 st, var av en sammankallande.
 8. Övriga frågor.
 9. Mötet avslutas.

Mikael Gidmark |


Nu kör vi!

Sidan uppe, dags att sätta igång med att fylla på med innehåll!


Mikael Gidmark |